Người thầy nào có 3 học trò từ nông dân trở thành bậc đế vương?

Câu 1: Người thầy được nhắc tới là ai?

A.Trương Văn Hiến

Đáp án: Trương Văn Hiến vốn là người rất kén chọn học trò, không phải ai đến xin học cũng được ông thu nạp. Ông có tới 2 học trò từ nông dân trở thành hoàng đế là Nguyễn Nhạc (Thái Đức Hoàng đế) và Nguyễn Huệ (Quang Trung Hoàng đế), còn một người học trò khác sau xưng vương là Nguyễn Lữ (Đông Định vương).

B.Lương Đắc Bằng

C.Trương Văn Hạnh

Câu 2: Ngoài ba anh em nhà Tây Sơn, thầy Trương Văn Hiến còn dạy võ cho danh tướng nào?

A.Đặng Văn Long

Đáp án: Ngoài ba anh em nhà Tây Sơn, thầy Trương Văn Hiến còn dạy nhiều người nổi tiếng. Về võ công, Đặng Văn Long ở Tuy Phước, Phan Văn Lân ở Bình Định là những nhân vật có tiếng. Ngoài những võ tướng, thầy giáo Trương Văn Hiến cũng có những học trò là quan văn xuất sắc như hai anh em Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Danh, những người về sau trở thành quan văn của nhà Tây Sơn, tác giả của bộ sử Tây Sơn thư hùng ký.

B.Võ Văn Dũng

C.Võ Đình Tú

Câu 3: Thầy giáo duy nhất trong sử Việt được suy tôn là nhà bác học?

A.Lê Quý Đôn

Đáp án: Thầy giáo Lê Quý Đôn là nhân tài trong thế kỷ XVIII. Ông là người lĩnh hội được hầu hết tri thức khoa học của dân tộc ta lúc bấy giờ. Chính nhờ kiến thức uyên thâm hơn người, ông được đời sau suy tôn là nhà bác học của nước ta.

B.Lương Đắc Bằng

C.Chu Văn An

Câu 4: Thầy giáo nào được xem là người cải cách giáo dục cho nhà Tây Sơn?

A.Nguyễn Thiếp

Đáp án: Sau khi Quang Trung đánh đuổi giặc Thanh, Nguyễn Thiếp trở thành một trong những vị học giả được vua tin cậy nhất. Vua biết ông không thích tham gia chính sự nên chỉ nhờ giải quyết những việc có tính chất học thuật và đặc biệt giao hẳn cho ông việc tổ chức nền giáo dục mới. Theo Nguyễn Thiếp, việc học cần ở chỗ thiết thực. cũng đề nghị mở rộng ngành sư phạm ra toàn diện, học bao gồm cả học văn và học võ. Về cách dạy, ông vẫn lấy tiểu học làm gốc, từ đó mở rộng dạy tứ thư, ngũ kinh, các bộ sử.

B.Nguyễn Trực

C.Nguyễn Phi Khanh

Câu 5: Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ tiến sĩ?

A.Lương Thế Vinh

B.Lê Quý Đôn

C.Trần Ích Phát

Đáp án: Ông nghè Trần Ích Phát có nhiều học trò đỗ đại khoa nhất lịch sử, với 74 người đỗ đại khoa (tiến sĩ trở lên) đủ các danh vị. Trong đó, 3 học trò đỗ trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 6 thám hoa, 10 hoàng giáp, 51 tiến sĩ xuất thân. Đây là kỳ tích bởi ngày xưa chỉ cần đào tạo được một học trò đỗ đại khoa đã vang danh thiên hạ.

Trường Giang

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
7405 *